RADNA MJESTA

Traže se menadžeri za nalaženje klijenata i sklapanje ugovora.

Radno mjesto: menadžer.
Plata: 200 evra + 20% - za svakog klijenta.
Nagrada za svakog klijenta (prolongacija svake godine):

Korporativna etika, obuka tehnikama prodaje, napredovanje u karijeri.

Potrebno: znanje rada na kompjuteru, inicijativa, aktivna životna pozicija.
Pol: bez razlike
Uzrast: od 20 do 45 godina
Grad: bez razlike.
Obaveze: 
Naći mjesečno najmanje 20 kompanija ili organizacija koje daju POPUSTE ili ih mogu dati!

Zainteresovati kompaniju ili organizaciju da se uključi u programChocolate .
Pomoći im da popune formu «Postati partner» sklopiti ugovor o dovedenom klijentu.

CV sa napomenom posao u DC Chocolate slati na e-mail: info@eu-card.com
________________________________________

Traže se referenti (šta je to?) za traženje klijenata

Plata: 10 evra za svakog klijenta koji plati učešće u programu (šaljemo instrukciju kako se to odvija)
Radno vrijeme: slobodno.
Pol: bez razlike
Uzrast: bez razlike
Potrebno znanje: rad na kompjuteru
CV sa napomenom posao u DC Chocolate slati na e-mail: info@eu-card.com